BESTUUR EN DOELSTELLING

De Stichting Anjerveteranendag beoogt de Nederlandse bevolking te bewegen om jaarlijks op de nationale Veteranendag een Witte Anjer te dragen als uiting van waardering voor haar oorlogs- en vredesmissieveteranen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het uitdragen van de gedachte dat de Witte Anjer het zichtbare symbool is van waardering voor hen, die hebben gediend in de Nederlandse krijgsmacht onder oorlogs- of daarmee gelijk te stellen omstandigheden (vredesmissies inbegrepen)
  • Het instellen en beheren van een website;
  • Het samenwerken met het Comité Nederlandse Veteranendag, in casu het doen organiseren van de verspreiding van Witte Anjers tijdens deze manifestatie;
  • Het aangaan van overeenkomsten met derden ten faveure van de doelstelling;
  • Het stimuleren dat ook bij andere manifestaties, zoals lokale veteranendagen, de witte anjer wordt gedragen.

De stichting Anjerveteranendag is opgericht in 2006

De stichting Anjerveteranendag is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27330121.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Louis H.A.M.Timmermans

Secretaris: vacant

Penningmeester: Thom W.M.Verlinden

Logistiek: Peter A.M.Reijn

PR en communicatie: Cor Louwerse

Lid: Jeroen J. Krah, website beheer, hosting, techniek en fotografie

Adviseur: Fred G.M. Janssen